Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού
ΗΠΕΙΡΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ
CP CONSTRUCTIONS
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
ΚΟΥΡΟΣ
MNP
Ο ΑΡΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΒΙΡΒΙΛΗΣ
MEGASPORT
orama
ΜΙΣΥΡΛΗΣ
Έντυπο Καλογερόγιαννης
PHYSHIOF
STYLEUP ΑΝΔΡΙΚΟ
STYLEUP ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ - PERGIO
HEALTH ASSISTANCE

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

«Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων - Μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ» (10/6/2024 15:23)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ  καθώς  και την από  06/06/2024 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ (συνεδρίαση  Ε.Ε. με αρ.46).

 

Η Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΓΚΑΛEI

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

 

η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Nέο Φάληρο Πειραιά την  8η   Ιουlίου 2024   ημέρα Δευτέρα    και ώρα  16.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων των γραφείων της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ στον περιβάλλοντα χώρο του Σ.Ε.Φ – Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου Νέο Φάληρο  με τα παρακάτω :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των Πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος της  Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 2023-2024.

4. Υποβολή προς έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 2023-2024.

5. Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ για την περίοδο από 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023 (έτους 2023).

6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ για την περίοδο από 1.1.2023 μέχρι  31.12.2023 (έτους 2023).

7. Υποβολή προς έγκριση του Οικονομικού  Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023 (έτους 2023).

8. Έκθεση και υποβολή προς έγκριση του Προϋπολογισμού   της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 1.1.2025 μέχρι 31.12.2025 (έτους 2025)

9. Επικύρωση των Πρακτικών  της Τακτικής  Γ.Σ. της  26.6.2023.

10. Απόφαση σε άλλες προτάσεις  της Ε.Ε.  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ και των σωματείων μελών αυτής.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση,  την ίδια ημέρα  Δευτέρα  8  Ιουlίου  2024  και ώρα 18.30 μ.μ., στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

Τα θέματα  που αφορούν την εκπροσώπηση των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, την εκ μέρους των υποβολή προτάσεων προς τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ και άλλων, όπως και κάθε άλλο που αφορά την Τακτική Γενική Συνέλευση, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 8/7/2024

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται  από το σύνολο των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Όργανο της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ. (αρθρ. 20-21 του Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π.)

2. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στην Γεν. Συνέλευση  δι’ αντιπρόσωπου του.

Ο Τακτικός αντιπρόσωπος  μαζί με τον αναπληρωματικό  του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ των σωματείων. ( αρθρ. 22 Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π.)

3. Κάθε σωματείο  εκπροσωπείται στη Γ.Σ από έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό αντιπρόσωπο. Κάθε σωματείο διαθέτει μια ψήφο στην Γενική Συνέλευση. (αρθρ. 22 Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π)

Αντιπρόσωπος σωματείου ορίζεται  μέλος του σωματείου  με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.

Κάθε αντιπρόσωπος  μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο (αρθρ. 4 παρ.1 Παραρτ. Β Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π)

4. Οι αντιπρόσωποι  του σωματείου νομιμοποιούνται  με την κατάθεση  στην Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ το αργότερο προ τριών (3) ημερών από την ημέρα της Γ.Σ. μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής και της ημέρας της Γ.Σ, ήτοι μέχρι τις 04.7.2024 ειδικού πληρεξούσιο έγγραφου του αντιπροσωπευόμενου  σωματείου – μέλους (αρθρ. 22,  Καταστατικού Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ)

5. Στη Γεν. Συνέλευση  προεδρεύει ο Πρόεδρος  της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ (αρθρ. 21 του Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π.)

6. Μέλος της Ε.Ε. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ δεν μπορεί να είναι  αντιπρόσωπος  σωματείου μέλους  στη Γενική Συνέλευση (άρθρο 21 παραγρ. 4 Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π.).

Στη Γ.Σ  μετέχουν  τα μέλη της  Ε.Ε.  και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. (αρθρ. 21 παρ. 4)

7. Στερείται του δικαιώματος ψήφου  στη Γενική Συνέλευση  κάθε σωματείο, εφόσον  στο προ της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακό έτος  δεν είχε συμμετάσχει  σε αγώνες με Δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές. (αρθρ. 4 παρ. 2 παραρτ. Β’ Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π.)

8. Προπονητές, διαιτητές και ποδοσφαιριστές   δεν μπορούν να εκπροσωπούν σωματεία, ούτε να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.